آسمان در رسانهمقاله سبدگردان آسمانویدئو سبدگردان آسماناینفوگرافیک سبدگردان آسمانپادکست سبدگردان آسمانواژه نامه سبدگردان آسمانابزارک های مالی

صندوق سرمایه گذاری چیست؟
صندوق سرمایه گذاری چیست؟

صندوق سرمایهگذاری مشترک چیست؟ با شرکت سرمایهگذاری چه تفاوتی دارد؟ چگونه باید از میان انواع صندوق سرمایهگذاری یکی را انتخاب کرد؟ چگونه میتوان به اطلاعات صندوق سرمایهگذاری دسترسی پیدا کرد؟

کجا سرمایه گذاری کنیم؟
کجا سرمایه گذاری کنیم؟

یکی از دغدغه های اساسی افرادی که دارای مازاد منابع مالی هستند، انتخاب محل سرمایه گذاری است. اما این کار چگونه باید انجام شود؟ معیارهای انتخاب چه چیزهایی هستند و به چه نکاتی در این انتخاب باید دقت شود؟

قراردادآتی سبد سهام
قراردادآتی سبد سهام

قراردادآتی سبد سهام در مصاحبه با محمد اقبال‌نیا (رییس هیات مدیره و معاون سرمایه گذاری سبدگردان آسمان، عضو هیات مدیره کارگزاری حافظ)