���������� ������������ ���������� ���������� ��������

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید، صندوق مشترک با درآمد ثابت، با سرمایه باز و در اندازه بزرگ محسوب می‌شود که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ با شماره ثبت ۴۶۱۱۵ نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. این صندوق همچنین در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال ۱۳۸۴، با شماره ۱۱۶۲۶ از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا)  مجوز دریافت نموده و در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ فعالیت خود را آغاز کرده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر، به پورتال اطلاع رسانی صندوق مراجعه نمایید.