صندوق سرمایه گذاری آسمان امید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید، صندوق مشترک با درآمد ثابت، با سرمایه باز و در اندازه بزرگ محسوب می‌شود که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ با شماره ثبت ۴۶۱۱۵ نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. این صندوق همچنین در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال ۱۳۸۴، با شماره ۱۱۶۲۶ از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا)  مجوز دریافت نموده و در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ فعالیت خود را آغاز کرده است.

ارزش هر واحد (ریال)


در تاریخ 1399/03/06

قیمت صدور :

قیمت ابطال :

(%) ­ بازدهی صندوق
مشخصات صندوق

مدیر صندوق: شرکت سبدگردان آسمان   

متولی صندوق: موسسه حسابرسی رهبین

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

مدیر سرمایه گذاری: محسن مطمئن ,پیمان تاتایی ,احسان عسکری فیروزجایی     

تاریخ آغاز فعالیت:  ۹۷/۱۱/۳۰                              نوع صندوق: قابل معامله با درآمد ثابت

جهت کسب اطلاعات بیشتر، به پورتال اطلاع رسانی صندوق مراجعه نمایید.