���������� ������������ ���������� ���������� ������������������

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه، صندوق مختلط با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود، که در تاریخ  ۱۳۹۲/۰۴/۰۸ با شماره ثبت ۳۱۹۴۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۰۹ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۱۱۵۷ و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۲ نزد سبا به ثبت رسیده است. سرمایه اولیه این صندوق ۶۳۳,۵ میلیون ریال شامل ۶۳۳,۵ واحد سرمایه‌گذاری بوده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر، به پورتال اطلاع رسانی صندوق مراجعه نمایید.