���������� ������������ ���������� ���������� ������

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم، صندوق مشترک در سهام با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود، که در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۰۱ با شماره ثبت ۲۹۸۶۳ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۳ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۱۰۸۷ نزد سبا به ثبت رسیده است. سرمایه اولیه این صندوق ۷,۱۲۳ میلیون ریال شامل ۷,۱۲۳ واحد سرمایه‌گذاری بوده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر، به پورتال اطلاع رسانی صندوق مراجعه نمایید.