تگ: "������������������ ��������������"

مطالب مربوط به تگ: "������������������ ��������������"

مطالب پورتال
1396/10/12
سبدگردانی اختصاصی
مطابق با بند 17 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر 1384 مجلس شورای اسلامی، سبدگردان عبارت است از ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮاردادي ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻛﺴـﺐ اﻧﺘﻔـﺎع، ﺑـﻪ ﺧﺮﻳﺪ و ... [بیشتر...]

1396/10/12
سرمایه گذاری مستقیم یا غیرمستقیم؛ مسأله این است
سازمان بورس و اوراق بهادار برای توسعه و افزایش ضریب نفوذ خود در جامعه نیز شروع به صدور مجوز شرکت‌های سبدگردان کرده است تا بتواند صنعت مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها ر... [بیشتر...]

1396/10/04
عملکرد شرکت‌های سبدگردان طی سال 1395
سازمان بورس و اوراق بهادار در حالی عملکرد سال 1395 شرکت‌های سبدگردان را اعلام کرد که شرکت‌های سبدگردان آسمان و تصمیم نگار ارزش‌آفرینان با اختلاف معناداری، بالات... [بیشتر...]

1396/10/11
مزیت سبدگردان ها
بیش از نیم قرن است که دنیا راه حل کسب سود با حرفه ای ها را توأم با شفافیت و اثربخشی ارائه داده است. شرکت های سبدگردان یک راه حل اثربخش و شفاف برای بهره مندی از تجربه و تخصص حر... [بیشتر...]

1394/11/26
معرفی سبدگردانی
معرفی سبدگردانی ... [بیشتر...]

1394/11/26
فرآیند سبدگردانی
فرآیند سبدگردانی ... [بیشتر...]

1394/11/26
قرارداد سبدگردانی
موضوع قرارداد سبدگردانی عبارتست از سبدگردانی سبداختصاصی اوراق بهادار، توسط شرکت سبدگردان با رعایت اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعایۀ پیوست شده در قرارداد مذ... [بیشتر...]


اخبار و اطلاعیه ها
موردی جهت نمایش یافت نشد.