- 1- تفاوت صندوق سرمایه گذاری و سبد اختصاصی چیست؟
سبدهای اختصاصی به طور ویژه برای هر سرمایه گذار و با نام او تشکیل می شوند. معاملات در سبدهای اختصاصی با توجه به ویژگی ها و اهداف شخصی سرمایه گذار انجام می شوند و یک خدمت ویژه به حساب می آید.   مالکیت در صندوق های سرمایه گذای به صورت مشاع است و هر سرمایه گذار با توجه به آورده خود در صندوق، مالکیت کسب می کند. حداقل وجه لازم برای ورود به صندوق ها معادل قیمت خرید یک واحد از صندوق موردنظر است.                                                                                                                                    
- 2- چگونه می توان یک واحد سرمایه گذاری خرید؟
می توان با در دست داشتن کارت ملی، شماره شناسنامه، حساب بانکی، شماره شبا و نام شعبه بانک  به شرکت سبدگردان آسمان مراجعه کرده و با واریز وجه مالک بخشی از صندوق سرمایه گذاری.                                                                                                                                                                                                                  
- 3- NAV صدور و ابطال چرا با یکدیگر تفاوت قیمت دارند؟
صندوق های سرمایه گذاری هزینه هایی به عنوان کارمزد پرداخت می کنند که شرح آن در امیدنامه این صندوق ها آورده شده و این اختلاف قیمت در NAV  صدور و ابطال بابت این کارمزد ها می باشد.                                                                                                                                                                          
- 4- منظور از NAV ابطال چیست؟
از تقسیم خالص ارزش فروش خالص دارایی‌های صندوق بر تعداد واحدهای صندوق بدست می‌آید. اگر کلیه دارایی‌های صندوق با نرخ روز بفروش برسد و از محل فروش آنها کلیه بدهی‌های صندوق تصفیه گردد و باقیمانده بر تعداد واحدهای صندوق تقسیم گردد، حاصل NAV ابطال خواهد بود.                                              
- 5- آیا به واحد های صندوق سرمایه گذاری سود تعلق میگیرد؟
خیر،به صندوق های مشترک مختلط و سهامی سودی تعلق نمیگیرد                                                                                                                             
- 6- انواع صندوق های سرمایه گذاری فعال در بورس  کدامند؟
در حال حاضر صندوق های سرمایه گذاری فعال در بورس های کشور تنوع نسبتا بیشتری دارند و از این رو با توجه به مندرجات امیدنامه صندوق ها می توان آن ها را بر اساس موضوع فعالیت صندوق، پیش بینی و تقسیم سود، تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری، نوع استراتژی سرمایه گذاری و از این دست موارد بررسی و مقایسه نمود. اما آنچه بیشتر متدوال است و با ضرورت های عموم سرمایه گذاران مطابقت دارد، تقسیم بندی صندوق های سرمایه گذاری به اعتبار ترکیب نوع دارایی ها و قابلیت معامله واحدهای سرمایه گذاری است.  صندوق های سرمایه گذاری به اعتبار ترکیب سبد دارایی به سه دسته در سهام(با اولویت سرمایه گذاری منابع در سهام)، مختلط(سرمایه گذاری منابع در ترکیبی از سهام و اوراق با درآمد ثابت) و با درآمد ثابت(با اولویت سرمایه گذاری منابع در انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت) طبقه بندی می شوند. همچنین صندوق های سرمایه گذاری بر مبنای قابلیت معامله واحدها به دو دسته صندوق های قابل معامله در بورس(ETF) و صندوق های سرمایه گذاری مشترک تقسیم می شوند                                                                                                                                                                                                                 
- 7- مزایای صندوق سرمایه گذاری چیست؟
صندوق های سرمایه گذاری این امکان را فراهم می آورند تا هر مقیاس از پول، ضمن دسترسی به سرمایه گذاری در بورس ها از خدمات مدیریت حرفه ای و مجرب دارایی با هزینه کمتر برخوردار شود. مدیران حرفه ای و مجرب در صندوق های سرمایه گذاری با تشکیل سبدی از دارایی های متنوع برای صندوق ها، مخاطرات ناشی از هیجانات بازار و نوسانات اقتصادی را کنترل نموده، اقدام به سودآوری می کنند. اضافه بر این صندوق های سرمایه گذاری با سبد متنوعی از دارایی ها، نقدشوندگی منابع سرمایه گذاران در صندوق ها را به هنگام بروز ضرورت های روزمره تسهیل می کند.                                                                          
- 8- واحد صندوق سرمایه گذاری چیست؟
تركيب دارايي صندوق معرف سبد دارایی صندوق است. هر یک از خریداران واحدهای سرمایه گذاری، به نسبت تعداد واحدهای خود از کل واحدهای فروخته شده صندوق، مالک بخشی از سبد دارایی صندوق هستند؛ به عبارت دیگر هر واحد سرمايه گذاري صندوق بيانگر نسبت مالكيت هر يك از سرمايه گذاران از دارايي هاي صندوق و درآمد ناشي از آن دارايي هاست.  سود و زیان هر سرمایه گذار در هر زمان بر اساس افزایش یا کاهش ارزش هر واحد در آن زمان نسبت به ارزش روز خرید قابل محاسبه و مقایسه است                                                                                                                                                                                                                   
- 9- صندوق سرمایه گذاری چیست؟
مطابق بند 20 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا. مصوب آذر ماه 1384 مجلس شورای اسلامی صندوق سرمايه گذاري "نهاد مالي است كه فعاليت اصلي آن سرمايه گذاري در اوراق بهادار مي باشد و مالكان آن به نسبت سرمايه گذاري خود، در سود و زيان صندوق شريک هستند."