کد مطلب: 245     تاریخ انتشار: 1395/03/20     تعداد مشاهده: 3849
Facebook Twitter Google+ LinkedIn

شرکت های سبدگردان در قالب صندوق های سرمایه گذاری و سبدگردانی اختصاصی اقدام به سرمایه گذاری در بازار سرمایه می نمایند. مفهوم سبدگردانی اختصاصی به این معناست که برای هر فرد متناسب با ویژگی‌های ایشان اعم از میزان ریسک پذیری، میزان آشنایی با بورس و اوراق بهادار و به طور کلی تمایلات ایشان، سرمایه‌گذاری انجام می‌شود و صندوق های سرمایه گذاری نیز ابزاری هستند که از وجوه گردآوری شده از محل سرمایه گذاری تعداد زیادی از سرمایه گذاران با هدف سرمایه گذاری در سهام، اوراق مشارکت، ابزارهای بازار پول و دارایی های مشابه تشکیل شده است.

صنعت مدیریت دارایی و سبد گردانی اختصاصی دلایل انتخاب صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک