تحلیل اطلاعات پرسشنامه
کد مطلب: 217     تاریخ انتشار: 1394/11/26     تعداد مشاهده: 2634
Facebook Twitter Google+ LinkedIn

تحلیل گران با تحلیل پرسشنامه اطلاعات مشتریان، در واقع اطلاعات مورد نیاز را برای سرمایه­ گذاری متناسب با علایق و محدودیت های هر سرمایه گذار فراهم و پردازش کرده و در اختیار مدیران سرمایه گذاری قرار می دهد تا زمینه اتخاذ تصمیمات بهینه فراهم گردد. 


تحلیل گران با داشتن تخصص و تجربه کافی، آشنایی با منابع اطلاعاتی و تحلیلی و ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران خود، کیفیت سرمایه­ گذاری آن­ها را افزایش می ­دهد. تحلیل گران با تحلیل پرسشنامه اطلاعات مشتریان، در واقع اطلاعات مورد نیاز را برای سرمایه­ گذاری متناسب با علایق و محدودیت های هر سرمایه گذار فراهم و پردازش کرده و در اختیار مدیران سرمایه گذاری قرار می دهد تا زمینه اتخاذ تصمیمات بهینه فراهم گردد.
لازم به ذکر است که باید نسبت به صحیح بودن اطلاعات ارائه شده توسط سرمایه­ گذاران اطمینان معقولی حاصل شود. بدین منظور ارائه این اطلاعات باید از طریق یک نظام ضابطه ­مند نظیر سیستم پردازش اطلاعات داخلی مشتریان سبدگردان توسط شرکت سبدگردان انجام شود تا فقط افراد و یا نهادهایی که از صلاحیت و توانایی لازم برای این کار برخوردار هستند، بتوانند به نیازهای سرمایه­ گذاران پاسخ دهند. ​

سبد سرمایه گذاری مدیریت دارایی مدیریت ریسک