پرسشنامه اطلاعات مشتریان
کد مطلب: 216     تاریخ انتشار: 1394/11/26     تعداد مشاهده: 6642
Facebook Twitter Google+ LinkedIn

در زمینه خدمات سبدگردانی، پرسشنامه اطلاعات مشتریان (اشخاص حقیقی و حقوقی) به منظور ارزیابی میزان ریسک‌پذیری سرمایه گذاران تکمیل می‌گردد و مبنایی برای تصمیم‌گیری‌های مدیر سبد است.


در زمینه خدمات سبدگردانی، پرسشنامه اطلاعات مشتریان (اشخاص حقیقی و حقوقی) به منظور ارزیابی میزان ریسک‌پذیری سرمایه گذاران تکمیل می‌گردد و مبنایی برای تصمیم‌گیری‌های مدیر سبد است به نحوی که با استفاده از اطلاعات این فرم و پردازش آن، سعی می‌ شود بهترین تصمیم برای حفظ منافع سرمایه‌گذار اتخاذ شود.

بر این اساس و به منظور درک هر چه بهتر سبدگردان از وضعیت سرمایه‌گذار، بجاست که سرمایه‌گذار با دقت و به صورت کامل به سؤالات پرسشنامه پاسخ دهد. همچنین لازم به ذکر است که این اطلاعات فقط در راستای کمک به سبدگردان در جهت اتخاذ تصمیمات بهتر، از سرمایه‌گذار دریافت شده و محرمانه تلقی می‌شود.

به منظور مشاهده نمونه پرسشنامه اطلاعات مشتریان حقیقی کلیک فرمایید.

به منظور مشاهده نمونه پرسشنامه اطلاعات مشتریان حقوقی کلیک فرمایید.

سبد سرمایه گذاری ریسک