قرارداد سبدگردانی
کد مطلب: 215     تاریخ انتشار: 1394/11/26     تعداد مشاهده: 7885
Facebook Twitter Google+ LinkedIn

موضوع قرارداد سبدگردانی عبارتست از سبدگردانی سبداختصاصی اوراق بهادار، توسط شرکت سبدگردان با رعایت اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعایۀ پیوست شده در قرارداد مذکور... 


موضوع قرارداد سبدگردانی عبارتست از سبدگردانی سبداختصاصی اوراق بهادار، توسط شرکت سبدگردان با رعایت اهداف، اصول و محدودیت‌های لازم‌الرعایۀ پیوست شده در قرارداد مذکور... 

این قرارداد از زمانی اجرایی می‌شود که:
(الف) وجوه نقد موضوع مادۀ 6 به حساب بانکی مربوطه واریز و
(ب) در صورتی‌که اجرای موضوع قرارداد منوط به تسلیم اوراق بهادار سرمایه گذار به سبدگردان باشد.

همچنین سبدگردان باید در اجرای موضوع قرارداد سبدگردانی، قوانین و مقررات از جمله قانون بازار اوراق بهادار و مقرراتی که براساس قانون یادشده توسط مراجع ذی‌صلاح تصویب شده یا می‌شوند به خصوص دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان را رعایت نماید. نمونه قرارداد سبدگردانی اشخاص حقیقی را از اینجا مشاهده نمایید.

نمونه قرارداد سبدگردانی اشخاص حقوقی را از اینجا مشاهده نمایید.

سبد سرمایه گذاری سبدگردانی اختصاصی بازار سهام