کد مطلب: 208     تاریخ انتشار: 1394/11/24     تعداد مشاهده: 4090
Facebook Twitter Google+ LinkedIn

جایگاه سبدگردان


سبدگردان طبق تعریف ارائه شده در قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، شخصی حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص به منظور کسب انتفاع به خرید و فروش اوراق بهادار برای سرمایه‌گذار می‌پردازد.
در بازار سرمایه که سبدگردان نیز در آن فعالیت دارد شورای بورس و اوراق بهادار که ریاست آن را وزیر امور اقتصادی و دارایی بر عهده دارد بالاترین رکن بازار سرمایه است. سازمان بورس و اوراق بهادار بازوی اجرایی این شوراست که موسسه عمومی غیردولتی بحساب آمده و مجوز سبدگردانی طبق مراحلی که در دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبدگردان آمده از طرف این سازمان به متقاضی واگذار می‌گردد. شرایط احراز مجوز تاسیس و فعالیت سبدگردان شامل شرایط مالی و غیر مالی گوناگونی است. از جمله مهمترین شروط بکارگیری مدیران سبد و تحلیلگران حائز شرایط و انتخاب امین از میان اشخاص حقوقی واجد شرایط به عنوان رکن نظارتی بر عملیات سبدگردانی شرکت می باشد. به طور خلاصه می توان گفت امین حافظ منافع سرمایه گذار بوده و در صورت تخطی سبدگردان از قوانین و تعهدات، موارد را به مشتریان و سازمان اطلاع می‌دهد.

» دستاوردهای شرکت 

کسب رتبه اول بازدهی صندوق‌های در سهام توسط صندوق آسمان یکم در سال ۱۳۹۲
کسب رتبه اول بازدهی صندوق‌های مختلط توسط صندوق آسمان خاورمیانه در سال۱۳۹۲
کسب رتبه اول بازدهی صندوق‌های مختلط توسط صندوق آسمان خاورمیانه در سال ۱۳۹۳
کسب رتبه دوم بازدهی صندوق‌های مختلط توسط صندوق آسمان خاورمیانه در سال ۱۳۹۴
کسب رتبه اول بازدهی صندوق‌های مختلط توسط صندوق آسمان خاورمیانه در سال ۱۳۹۵
کسب رتبه اول بازدهی صندوق‌های مختلط توسط صندوق آسمان خاورمیانه در سال ۱۳۹۶
کسب رتبه سوم بازدهی صندوق‌های در سهام توسط صندوق آسمان یکم در سال ۱۳۹۶
کسب رتبه سوم بازدهی صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) توسط صندوق آسمان آرمانی سهام در سال ۱۳۹۶
کسب رتبه دوم بازدهی زمانی-وزنی سبدها در میان شرکت های سبدگردانی در سال ۱۳۹۳
کسب رتبه دوم بازدهی زمانی-وزنی سبدها در میان شرکت های سبدگردانی در سال ۱۳۹۴
کسب رتبه دوم بازدهی زمانی-وزنی سبدها در میان شرکت های سبدگردانی در سال ۱۳۹۵

» گستره خدمات

مدیریت حرفه‌ای سبدهای اختصاصی
مدیریت حرفه‌ای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
قبول سمت متولی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

» ارزش‌های آسمان

صداقت، امانت‌داری، تعهد و وفاداری به مشتریان، ارزش‌های کلیدی آسمان را تشکیل می‌دهند.


» چشم انداز

کسب جایگاه برتر در بازار سرمایه کشور به عنوان یک نهاد ارائه دهنده خدمات تخصصی مدیریت سرمایه مبتنی بر دانش روز به طیف‌های مختلف سرمایه‌گذاران

» رسالت

کسب حداکثر بازده ممکن برای گروه‌های مختلف سرمایه‌گذاران