راهنمای سرمایه گذاری

«شرکت سبد گردان آسمان» با هدف ارائه خدمات تخصصی در زمینه مدیریت سرمایه گذاری اوراق بهادار در مرداد ماه سال 1390 تاسیس و با کسب مجوز سبدگردانی از سازمان بورس و اوراق بهادار، تحت نظارت این سازمان فعالیت خود را آغاز نمود.
این شرکت با تکیه بر تجارب مدیران خود در طی دوره فعالیت با راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری مختلف در جهت منافع مشتریان گام برداشته است.